En samling små fornøjelige historier om det at sejle

Fornøjelsen ved at sejle er ikke kun det med at sidde med rorpinden i hånden og skumsprøjt i håret. 

Det er også selve arbejdet med bådens vedligeholdelse og miljøet ved havnen og bådpladsen. 

Bogen tager os med en tur lige fra båden tages op om efteråret, fornøjelsen ved at vedligeholde den gennem vinteren og fornøjelsen med at planlægge næste års sejlture til det igen bliver forår. 

Vi kommer også med til klargøringen , søsætningen og årets første sejltur som bliver til noget helt andet end først planlagt. 

At sejle alene, at ligge for anker, at sejle i hårdt vejr, at lave mad om bord og at bruge maritime udtryk. Alt sammen noget der er en fornøjelse. 

Få del i fornøjelsen. 

--